Dnes otvorené 08:00 - 19:00, pohotovosť po tel. dohovore do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421903655644

Spoznajte team našich špecialistov

Jadro našej veterinárnej kliniky tvorí tím skúsených lekárov s mnohoročnými skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia.

MVDr. Lukáš Hollý

MVDr. Lukáš Hollý

Veterinárny lekár

MVDr. Hollý je absolvent UVL v Košiciach. Po ukončení štúdia začal pracovať v Prahe. Najprv vo firme na výrobu krmív, po niekoľkých mesiacoch však prešiel do veterinárnej praxe malých zvierat. Pracoval na niekoľkých klinikách, na ktorých získal relatívne bohaté skúsenosti z viacerých odvetví veterinárnej medicíny. Posledných niekoľko rokov sa však orientuje na kardio - respiračnú a internú medicínu malých zvierat. Od roku 2015 do roku 2019 pracoval na referenčnej klinike Anima v Žiline na poste orientovanom na kardiológiu a internú medicínu. Okrem Primavetu pracuje aj v Prahe, na veterinárnej klinike Lhotka. Je absolventom početných workshopov a seminárov a naďalej sa ich aktívne zúčastňuje.

Na klinike Primavet funguje ako externý spolupracovník, ktorý sa primárne zameriava na kardiológiu, kardio - respiračnú a internú medicínu. Poskytuje kompletné kardiologické vyšetrenie, pozostávajúce z EKG vyšetrenia, posúdenia EKG záznamu, RTG vyšetrenia hrudníka a echo kardiografického vyšetrenia srdca. V rámci svojej práce na klinike sa venuje aj zobrazovacej diagnostike USG / RTG.