Dnes otvorené 08:00 - 19:00, pohotovosť NON STOP po tel. dohovore

+421903655644

Naše technické vybavenie

Moderne, presne a rýchlo - jednoducho tak, ako to má správne byť

Našu veterinárnu kliniku sme zariadili najmodernejšími dostupným technickým vybavením, ktoré nám v spolu s dlhoročnými skúsenosťami nášho teamu umožňujú efektívnejšie diagnostikovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta.

 

Správna a rýchla diagnostika je hlavným predpokladom úspešnej liečby - 99% vyšetrení sa robí u nás a našich prístrojoch, bez potreby posielať buď Vás so zvieratkom inam alebo odobrané vzorky ku externým spracovateľom.

 

V nasledovnom prehľade úvádzame niektoré naše prístroje aj s vysvetlením pre neveterinárov, čomu slúžia :).

Endoskopická sada

Endoskopická sada

Špičkové zariadenie na Slovensku

Endoskopická sada slúži na slúži na viacero účelov suvislosti s vnútonými orgánmi a tkanivami zvieratka.

Veľkou výhodou endoskopického vyšetrenia je minimálna traumatizácia tkanív a vizualizácia so zväčšením vnútorných orgánov bez potreby chirurgického zákroku. Slúži nielen pri diagnostike ochorení, ale aj ako riešenie niektorých problémov ako je napríklad cudzí predmet v dutine nosnej.

Gastroskopia sa vykonáva v miernej sedácii kedy je doktor schopný pomocou flexibilného videoskopu zavedeného cez dutinu ústnu skontrolovať celú sliznicu žalúdku, pažeráku a časť duodena. Dokáže odobrať zo sliznice vzorky, vybrať cudzí predmet, rozšíriť pažerák pomocou balónikovej dilatácie v mieste striktúry a mnoho ďalšieho. Na rovnakom princípe funguje aj kolonoskopia s malým rozdielom, že je prístup do hrubého čreva cez anus.

Veľmi užitočná v diagnostike a terapii respiratórnych ochorení môže byť rhinoskopia a bronchoskopia. V sedácii sa pacientovi zavádza videoskop cez nosné dierky a doktor je schopný odstrániť cudzí predmet, odstrániť polyp, odobrať vzorky tkanív, odobrať bronchoalveolárnu laváž z dolných ciest dýchacích, zaviesť stent slúžiaci na rozšírenie trachei pri jej kolabovaní a mnohé ďalšie.

Ďalšou zo stále žiadanejších metód je laparoskopia. Pri ktorej sa dajú vykonávať bežné zákroky v brušnej dutine ako je sterilizácia feny cez veľmi malé ranky. Výhodou je minimálna bolestivosť, menšie krvné straty a rýchla regenerácia po zákroku.

Artroskopia je súčasťou ortopedických vyšetrení a terapie. Poskytuje dôležité informácie o stave chrupaviek a ďalších súčastí kĺbov bez nutnosti veľkej rany na kĺbnom púzdre, čo samozrejme urýchluje hojenie po zákroku a zvyšuje streilitu prístupu do kĺbu.

RTG digitálny prístroj (Roentgen)

RTG digitálny prístroj (Roentgen)

Náš roentgen patrí k najmodernejším prístrojom s minimálnou dávkou ožiarenia pre pacienta.

Rontgen si každý najčastejšie spája s obrázkami kostí, kĺbov a zlomenín. Okrem toho sa ale využíva aj na zobrazenie brušnej a hrudnej dutiny. Dôležitý je napríklad pri spresnení diagnózy ochorenia srdca, pľúc alebo zobrazenie cudzích telies.

Náš roentgen je dogitálny - vďaka jeho digitalizácii vieme veľmi presne získať veľmi kvalitné snímky bez zbytočného stresu Vášho zvieratka.

Anesteziologická sada

Anesteziologická sada

Anesteziologický prístroj služí na uvedenie pacienta do tzv. umelého spánku a navodenie celkového znecitlivenia.

Disponuje uzavretým okruhom s jedným odparovačom a monitoringom počtu dychov.

Tento prístroj nám umožňuje plynule riadiť hĺbku anestézy a zabezpečuje neustálu kontrolu zvieracieho pacienta počas operácií. Tým sa stáva anestéza oveľa bezpečnejšia a je porovnateľná s tou, ktorá sa využíva v humánnej medicíne.

Hematologický analyzátor IDEXX

Hematologický analyzátor IDEXX

Hematologický analyzátor nám pomáha diagnostikovať stav krvi našich zvieracích pacientov.

Tento stroj jeden z najkvalitnejších vo veterine. Analyzuje 24  rôznych parametrov vrátane 3 histogramov.

Slúži nám na určenie počtu bielych, červených krviniek a krvných doštičiek. Toto je dôležité pre posúdenie typu a závažnosti prebiehajúceho ochorenia, pre určenie nedostatku červených krviniek tzv. anémie a pre včasné odhalenie porúch zrážanlivosti krvi.

Odstredivka

Odstredivka

Táto naša odstredivka slúži na oddeľovanie látok alebo zmesí látok s maximálnou hustotou do 1,2kg/dm3.

Vytvorením odstredivých síl je možné zmesi látok navzájom od seba oddeliť alebo zmeniť ich pomer zmiešania čo je vo veterinárnej medicíne dôležité na oddelenie dvoch frakcii a to sedimentu od supernatantu napr.:krviniek od krvnej plazmy (sera), močového sedimentu od tekutej zložky moču.

Najčastejšie sa využíva pri diagnostike ochorení močových ciest a pri spracovaní vzoriek pre potreby laboratórií.

Ultrasonograf (Ultra zvuk)

Ultrasonograf (Ultra zvuk)

Ultrasonograf nám dovoľuje pozrieť sa zvieratku ´´do bruška. Slúži na zobrazenie vnútorných orgánov ako pečeň, slezina, obličky, močový mechúr, prostata, maternica.

Umožňuje nám zhodnotiť ich tvar, veľkosť, náplň a zmeny spôsobené chorobou.

Používa sa napríklad aj na diagnostiku gravidity.

Endoskopická zostava

Endoskopická zostava

Naša endoskopická zostava pozostáva z halogénového zdroja svetla, digitálnej kamery a monitoru. Slovami laikov sa jedná o malú kameru s lampičkou na konci kovovej trubičky:).

Táto zostava je nápomocná pri vizualizácii ťažko dostupných miest tela vášho zvieratka.

Využíva sa hlavne na diagnostiku ochorení uší, ich zápalov a prítomnosti cudzích predmetov tzv. osín z trávy.

Elektokardiografický (EKG) prístroj

Elektokardiografický (EKG) prístroj

Sníma elektrickú aktivitu srdca a následne ju zaznamenáva do grafu. Toto vyšetrenie nám pomáha odhaliť celú škálu srdcových vád.

Vyšetrenie je neinvazívne (zvieratko pri ňomnecíti žiadnu bolesť).

Toto ale niesú všetky prístroje, ktorými je naša klinika vybavená :). Pri našej práci využívame aj mikroskopy, odsávačky, elektrokautery, monitory životných funkcií a mnohoiných. Pokiaľ by Vás zaujímali ďalšie detaily o našich strojoch, radi Vám ich pri Vašej najbližšej návšteve doplníme a vysvetlíme.

Monitoring životných funcií pacienta

Monitoring životných funcií pacienta

Datex Ohmeda

Monitor životných funkcií pacienta počas anestézy dokáže monitorovať naraz viacero parametrov (ECG, SpO2, CO2, NIBP) a tým zvyšovať bezpečnosť operačných zákrokov.

Biochemický analyzátor IDEXX

Biochemický analyzátor IDEXX

Tento prístroj nám umožňuje stanovenie 32 parametrov v krvi, sére alebo plazme pomocou testovacích prúžkov už v priebehu niekoľkých minút

Tento prístroj svojou presnosťou a rýchlosťou patrí ku špičke v našom odbore.

Výberom vhodnej kombinácie testovacích reagensov a teda aj meraných parametrov vieme rychlo odhaliť skryté, alebo už klinicky sa prejavujúce ochorenie vnútorných ogránov a to hlavne obličiek a pečene