Dnes otvorené 08:00 - 19:00, pohotovosť po tel. dohovore do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421903655644

Naše technické vybavenie a priestory

Moderne, presne a rýchlo - jednoducho tak, ako to má správne byť

Moderne, presne a rýchlo - jednoducho tak, ako to má správne byť

Našu veterinárnu kliniku sme zariadili najmodernejšími dostupným technickým vybavením, ktoré nám v spolu s dlhoročnými skúsenosťami nášho teamu umožňujú efektívnejšie diagnostikovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta. Správna a rýchla diagnostika je hlavným predpokladom úspešnej liečby - 99% vyšetrení sa robí u nás a našich prístrojoch, bez potreby posielať buď Vás so zvieratkom inam alebo odobrané vzorky ku externým spracovateľom.

V nasledovnom prehľade uvádzame niektoré naše prístroje, spolu s vysvetlením pre neveterinárov, aké je ich využitie:

Endoskopická sada

Endoskopická sada

Ide o špičkové zariadenie na Slovensku. Endoskopická sada slúži na viacero účelov súvislosti s vnútornými orgánmi a tkanivami zvieratka. Veľkou výhodou endoskopického vyšetrenia je minimálna traumatizácia tkanív a vizualizácia so zväčšením vnútorných orgánov bez potreby chirurgického zákroku. Slúži nielen pri diagnostike ochorení, ale aj ako riešenie niektorých problémov ako je napríklad cudzí predmet v dutine nosnej.

  • Gastroskopia sa vykonáva v miernej sedácii kedy je doktor schopný pomocou flexibilného videoskopu zavedeného cez dutinu ústnu skontrolovať celú sliznicu žalúdku, pažeráku a časť duodena. Dokáže odobrať zo sliznice vzorky, vybrať cudzí predmet, rozšíriť pažerák pomocou balónikovej dilatácie v mieste striktúry a mnoho ďalšieho. Na rovnakom princípe funguje aj kolonoskopia s malým rozdielom, že je prístup do hrubého čreva cez anus.
  • Veľmi užitočná v diagnostike a terapii respiratórnych ochorení môže byť rhinoskopia a bronchoskopia. V sedácii sa pacientovi zavádza videoskop cez nosné dierky a doktor je schopný odstrániť cudzí predmet, odstrániť polyp, odobrať vzorky tkanív, odobrať bronchoalveolárnu laváž z dolných ciest dýchacích, zaviesť stent slúžiaci na rozšírenie trachei pri jej kolabovaní a mnohé ďalšie.
  • Laparoskopia je zákrok, ktorom sa dajú vykonávať bežné zákroky v brušnej dutine ako je sterilizácia feny cez veľmi malé ranky. Výhodou je minimálna bolestivosť, menšie krvné straty a rýchla regenerácia po zákroku.
  • Artroskopia je súčasťou ortopedických vyšetrení a terapie. Poskytuje dôležité informácie o stave chrupaviek a ďalších súčastí kĺbov bez nutnosti veľkej rany na kĺbnom púzdre, čo samozrejme urýchluje hojenie po zákroku a zvyšuje streilitu prístupu do kĺbu.

 

 

Vysokofrekvečný RTG s priamou digitalizáciou

Vysokofrekvečný RTG s priamou digitalizáciou

Náš röntgen patrí k najmodernejším prístrojom s minimálnou dávkou ožiarenia pre pacienta. Röntgen si každý najčastejšie spája s obrázkami kostí, kĺbov a zlomenín. Okrem toho sa ale využíva aj na zobrazenie brušnej a hrudnej dutiny. Dôležitý je napríklad pri spresnení diagnózy ochorenia srdca, pľúc alebo zobrazenie cudzích telies. Náš röntgen je dogitálny - vďaka jeho digitalizácii vieme veľmi presne získať veľmi kvalitné snímky bez zbytočného stresu Vášho zvieratka.

Endoskopická zostava

Endoskopická zostava

Naša endoskopická zostava pozostáva z halogénového zdroja svetla, digitálnej kamery a monitoru. Slovami laikov sa jedná o malú kameru s lampičkou na konci kovovej trubičky. Táto zostava je nápomocná pri vizualizácii ťažko dostupných miest tela vášho zvieratka. Využíva sa hlavne na diagnostiku ochorení uší, ich zápalov a prítomnosti cudzích predmetov tzv. osín z trávy.

Elektokardiografický (EKG) prístroj

Elektokardiografický (EKG) prístroj

Sníma elektrickú aktivitu srdca a následne ju zaznamenáva do grafu. Toto vyšetrenie nám pomáha odhaliť celú škálu srdcových vád. Vyšetrenie je neinvazívne, čo znamená, že zvieratko pri ňom necíti žiadnu bolesť.Toto nie sú všetky prístroje, ktorými je naša klinika vybavená. Pri našej práci využívame ajmikroskopy, odsávačky, elektrokautery, monitory životných funkcií a mnoho iných. Pokiaľ by Vás zaujímali ďalšie detaily o našich prístrojoch, radi Vám ich pri Vašej najbližšej návšteve doplníme a vysvetlíme.

Monitoring životných funkcií pacienta

Monitoring životných funkcií pacienta

Datex Ohmeda - monitor životných funkcií pacienta počas anestézy dokáže monitorovať naraz viacero parametrov (ECG, SpO2, CO2, NIBP) a tým zvyšovať bezpečnosť operačných zákrokov.

Biochemický analyzátor IDEXX

Biochemický analyzátor IDEXX

Tento prístroj nám umožňuje stanovenie 32 parametrov v krvi, sére alebo plazme pomocou testovacích prúžkov už v priebehu niekoľkých minút. Tento prístroj svojou presnosťou a rýchlosťou patrí ku špičke v našom odbore. Výberom vhodnej kombinácie testovacích reagensov a teda aj meraných parametrov vieme rýchlo odhaliť skryté, alebo už klinicky sa prejavujúce ochorenie vnútorných orgánov a to hlavne obličiek a pečene.

Stomatologická jednotka IMP

Stomatologická jednotka IMP

Stomatologická jednotka IMP s ultrazvukovou čističkou zubného kameňa a intraorálny RTG. Kvalitné prístrojové vybavenie je dôležité, pretože skracuje dobu ošetrenia a tým aj dobu anestézie. Disponujeme kompletným nástrojovým vybavením, stomatologickou jednotkou iM3 ktorej súčasťou je pneumatická turbínka s plynule regulovateľnou intenzitou otáčok, strečka s prúdom vzduchu a vody. Komponenty zubnej jednotky umožňujú aj rýchle a presné leštenie, brúsenie, vŕtanie zubov a frézovanie kostí.

Predoperačná prípravná miestnosť s dentálnymi stolmi a vzduchovým vyhrievaním

Predoperačná prípravná miestnosť s dentálnymi stolmi a vzduchovým vyhrievaním

Prípravky s dentálnymi stolmi a vzduchovým vyhrievaním - Bair Hugger, inhalačný anesteziologicky prístroj s kompletným monitoringom anestézie.

Digitalizácia intraorálneho RTG

Digitalizácia intraorálneho RTG

Moderný USG prístroj so širokou škálou sond

Moderný USG prístroj so širokou škálou sond

Parný autoklav

Parný autoklav

Kompletne vybavené laboratórium

Kompletne vybavené laboratórium

Kompletne vybavená chirurgická miestnosť

Kompletne vybavená chirurgická miestnosť

Vybavenie laboratória

Vybavenie laboratória

Gastroskopická veža

Gastroskopická veža