Dnes otvorené 08:00 - 19:00, pohotovosť po tel. dohovore do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421903655644

Nutričný sekundárny hyperparatyroidizmus

Nutričný sekundárny hyperparatyroidizmus

Nutričný hyperparatyroidizmus (NSHP) je metabolické ochorenie postihujúce mladé zvieratá spojené s iónovou dysbalanciou.

Mláďatá majú vyššiu potrebu príjmu vápnika pre správny rozvoj kostí, ale na rozdiel od dospelých zvierat, majú nižšiu zásobu vápniku v organizme, preto znížený príjem tohto minerálu v potrave môže mať pre organizmus fatálne následky. Rastúcim zvieratám sa odporúča podávať vyváženú potravu, s obsahom vápniku a fosforu v pomere 1:1, a kontrolovať aj príjem vitamínu D, ktorý pomáha vstrebávaniu vápniku v čreve. Príkladom nesprávneho kŕmenia je potrava zložená striktne z mäsa. Veľký pozor na nevyváženosť živín v kŕmnej dávke si musia dávať chovatelia, ktorí podávajú svojmu zvieraťu BARF. V prípade, že "barfujete" mladé zviera vo vývine, odporúčame konzultovať zloženie potravy s výživovým poradcom.

Klinické príznaky

Klinické príznaky sú spojené s rozvinutou hypokalcémiou a osteopeniou. Hypokalcémia spôsobuje najmä tremor a kŕče, osteopenia zas vyššiu náchylnosť na vznik fraktúry. Najčastejšie sú postihnuté stavce a dlhé kosti. Zviera prejavuje bolestivosť, taktiež môžeme pozorovať deformity kostí, malformácie, až parézu končatín. Fraktúry stavcov prehlbujú neurologické príznaky spojené s hypokalcémiou. Biochemickým vyšetrením často zistíme normo alebo  hypokalcémiu a normo alebo hypofosfatémiu, eleváciu ALP a hypoproteinémiu. Keďže mladé zvieratá majú obvykle vyššiu koncentráciu vápnika a fosforu v krvi, nález normálnych hodnôt je patologický a veterinárny lekár už musí zvažovať prípadný metabolický problém.

Aká je liečba?

Liečba spočíva v podávaní prípravkov s obsahom vápniku a vitamínu D. Parenterálne podávanie týchto prípravkov je vhodné, ak pacient nie je schopný perorálneho príjmu. Najčastejším prípravkom, ktorý sa používa na parenterálnu aplikáciu je kalciumglukonát v koncentrácii 10%. Nutnosťou je kľudový režim, v prípade bolestivosti je možné podať analgetiká (napr. opioidy). Ak je pacient predvedený v záchvate kvôli hypokalcémii, liečba je spočiatku symptomatická, podávajú sa myorelaxancia, príp. sedatíva. Po stabilizácii sa podávajú prípravky s vápnikom, ideálne vnútrožilne a pacient sa neustále monitoruje. Po prepustení pacienta do domácej starostlivosti musí majiteľ dodržiavať odporúčania ako kľudový režim (ideálne "klietkový režim"), podávanie vyváženej potravy a v neposlednom rade podávanie prípravkov s obsahom vitamínu D a vápnika. Nutnosťou sú kontroly klinického stavu  a kalcémie a fosfatémie u veterinárneho lekára. V prípade nekomplikovaného NSHP by sa hladina vápniku v krvi mala ustáliť do 10 dní. Fyziologická kostná mineralizácia nastane do 4-8 týždňov od začiatku podávania doplnkov s vápnikom a vitamínom D a zmeny diéty. V prípade komplikovaného NSHP spojeného aj s fraktúrami kostí a rozvinutými neurologickými príznakmi je prognóza nepriaznivá.

Ak máte záujem o konzultáciu výživy Vášho miláčika, či mladého, dospelého alebo seniora, neváhajte nám zavolať na čísle +421 903 655 644 a dohodnite si termín stretnutia. Budeme sa na Vás tešiť!