Dnes otvorené 08:00 - 19:00, pohotovosť po tel. dohovore do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421903655644

Najčastejšie intoxikácie u psov

Najčastejšie intoxikácie u psov

Znie vám to povedome? Mám doma psíka, ktorý vonku ľúbi všetko ochutnávať. A keby len vonku. Na stole u nás nesmie nič ostať bez dozoru, inak je to nenávratne preč.

Z takéhoto nevinného ochutnávania môže často vznikať závažné ochorenie spojené s intoxikáciou organizmu. Preto netreba podceniť podobnú situáciu a okamžite vyhľadať veterinárnu pomoc. Hoci spektrum škodlivých látok pre psa a mačku je vysoké, predstavíme Vám tie najčastejšie sa vyskytujúce: 

Ibuprofen:

Ibuprofen je nesteroidné antiflogistikum, ktoré má protizápalové, analgetické a antipyretické účinky. Má úzke rozpätie bezpečnosti u psov a veľmi často dochádza k akútnej toxikóze. Takáto forma otravy môže byť náhodná, po tom čo pes nájde nádobku s tabletkami, ale naopak často sa stáva, že ľudia z dobrej vôle, aby uľavili svojmu psíkovi od bolesti podajú práve Ibuprofen.

Predávkovanie ibuprofenom môže spôsobiť gastrointestinálne, renálne a CNS poruchy. Dávky vyššie ako 25mg/kg vedú k poruchám trávenia, ulceráciám, zvracaniu, hnačke a abdominálnym bolestiam. Dávky dosahujúce 175 mg/kg zvyšujú riziko vzniku akútneho renálneho zlyhania, avšak u zvierat, ktoré už trpia poruchami obličiek je táto dávka omnoho nižšia. Dávky nad 400 mg/kg spôsobujú poruchy centrálneho nervového systému, ako depresia, záchvaty až komatózne stavy. Liečba intoxikácie ibuprofenom pozostáva zo symptomatickej a podpornej terapie. Pri rýchlej pomoci a vhodnej terapii je dobrá prežívateľnosť bez trvalých následkov.

Čokoláda:

Klinické príznaky po požití čokolády varírujú od gastrointestinálnych problémov až po kardiovaskulárne poruchy (tachykardia, hypertenzia alebo hypotenzia, arytmie) a CNS poruchy (excitácia, hyperaktivita, tremor a záchvaty). Toxicita závisí od typu čokolády, množstva ale aj veľkosti zvieraťa. Pri konzumácii 20 mg/kg metylxantínu (ktorý čokoláda obsahuje) dochádza k slabým príznakom, ako je hyperaktivita, excitácia a nepokoj. Pri dávke 40 mg/kg dochádza ku kardiotoxikóze a pri dávke 60 mg/kg sa môžu prejaviť CNS príznaky ako tremor a záchvaty. Gastrointestinálne problémy sa môžu vyskytnúť pri akomkoľvek požitom množstve, pretože čokoláda je bohatá na tuky a obsah cukru.

Rodenticídy:

Rodenticídy, alebo prípravky na hubenie hlodavcov, sa veľmi často vyskytujú v mnohých domácnostiach. Najčastejšou formou sú antikoagulačné rodenticídy, ktoré pôsobia na zrážacie faktory, čo spôsobuje koagulopatie (poruchy zrážania krvi) približne 3 až 5 dní po zožratí takýchto prípravkov. Ingescia prípravkov obsahujúcich brometalín spôsobuje poškodenie bielej hmoty centrálnej nervovej sústavy a edém mozgu, rovnako ako aj tremor, záchvaty, slabosť až paralýzu. Záchvaty sa prejavujú pri dávke 2,3 mg/kg a viac. Paralýza sa častejšie vyskytuje pri nižších dávkach.

Prípravky obsahujúce cholekalciferol zvyšujú sérový vápnik a fosfor, čo môže viesť k akútnemu renálnemu zlyhaniu a mineralizácii tkanív. Po požití takýchto látok, je potrebná dekontaminácia organizmu (vyvolanie zvracania, podanie čierneho uhlia) v čo najkratšom čase, po požití akéhokoľvek rodenticídneho prípravku. Je kontraindikované vyvolanie zvracania u zvierat ktoré krvácajú alebo majú záchvat. Po požití rodentidícneho prípravku je potrebné podávať vitamín K 14 až 30 dní. U zvierat, ktorých sa vyvinula koagulopatia je často potrebná transfúzia a oxygenoterapia. U takýchto zvierat je prognóza neistá. Pri intoxikácii brometalínom, je potrebné redukovať edém mozgu a zastaviť kŕče podaním kortikosteroidov, diuretikami a antikonvulzívami.

Liečba intoxikácie cholekalciferolom pozostáva z monitoringu sérového vápnika a fosforu a funkcie obličiek počas prvých 72 až 96 hodín. Ak sa vyskytne hyperfosfatémia alebo hyperkalcémia, je potrebná stimulácia diurézy, podanie kortikosteroidov, furosemidu a vychytávačov fosforu.