Dnes otvorené 09:00 - 14:00, pohotovosť po tel. dohovore do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421903655644

Dystokia u plazov

Dystokia u plazov

Zadržaná znáška, alebo dystokia je veľmi častý problém u mnohých druhov plazov. Týka sa hadov, jašterov ale aj korytnačiek. Postihuje najčastejšie plazy, ktoré sú oviparné, menej často aj ovoviviparné a viviparné druhy.

Častou príčinou vzniku dystokie je:  

 • Deficit vápnika
 • Abnormality vajíčok – veľké alebo deformované vajcia
 • Abnormality zo strany samice – deformácie panvy, obštrukcie...     
 • Malnutrícia
 • Nedostatočná príprava na hniezdenie zo strany majiteľa
 • Stresové prostredie

Diagnostika

Prvými príznakmi, ktoré si majiteľ všimne je abdominálna dystenzia, apatia až letargia, deficit pohybu a strata apetítu. Mnoho ľudí sa domnieva, že ak samička nemá partnera, nemôže mať znášku. Práve naopak sa pri dystokiách často stáva, že vajíčka nie sú oplodnené.

 • Hady – u niektorých druhov je možné si všimnúť zmenu polohy vajca, najmä u menších druhov. U väčších druhov je to ťažšie viditeľné. Predlžená doba znášania môže viesť až k prolapsu kloaky alebo vajcovodov.
 • Jaštery – najčastejšia príčina je nedostatoná príprava hniezda. Plaz trpiaci na dystokiu sa prejavuje apatiou, letargiou, nereagovaním na okolie a stratou apetítu. Časté sú zmeny správania, dlhé hrabanie do substrátu bez znášky, nervózne pobehovanie po teráriu a pokusy o hrabanie takmer všade. Podobne ako u hadov môže viesť k prolapsu.
 • Korytnačky – u týchto druhov je dystokia najťažšie detekovateľná, vďaka pancieru, ktorý ich chráni. Často jediný spôsob ako diagnostikovať dystokiu u korytnačiek je RTG vyšetrenie. U korytnačiek často pozorujeme opuch kloaky až prolaps, možné sú aj respiratórne problémy.

Terapia

 • Pokiaľ samica nedokončí znášku, je potrebné veterinárne ošetrenie do 48 hodín od začiatku liahnutia. Prvou používanou metódou je masáž vajíčok von z tela samice. Táto metóda je však pri neodbornej manipulácii riskantná, hrozí ruptúra vajcovodu ale aj prasknutie samotného vajca, čo môže spôsobiť žĺtkovú peritonitídu a následnú smrť jedinca.  
 • Hormonálna stimulácia – na iniciáciu kontrakcii. Kontraindikované je to u samíc, u ktorých sa vyskytujú malformácie na strane samice alebo aj vajíčok. V takýchto prípadov to môže viesť k ruptúre alebo krvácaniu. Najčastejšie používaný hormón používaný pri dystokiách je oxytocín.
 • Aspirácia – častou metódou používanou vo veterinárnej praxi plazov je aspirácia obsahu vajca. Výsledkom je zmenšenie objemu vajíčka, ktoré ľahšie pasážuje cez genitálny aparát. Na podporu kontrakcii sa po aspirácii často využíva aj kombinácia s oxytocínom. Pokiaľ vajíčka nie sú vylúčené do 48 hodín po aspirácii, je potrebné chirurgické odstránenie.
 • Chirurgický zákrok – v prípade ak zlyhajú ostatné metódy, zviera musí byť uvedené do anestézie a vajíčka sa musia chirurgicky odstrániť. Od okolností potom závisí, či sa odoberú len vajíčka, alebo spolu s nimi aj reprodukčné orgány. U korytnačiek je tento zákrok podstatne zložitejší, pri vstupe do dutiny korytnačky je totiž veľmi často potrebné vyrezanie okienka do plastrónu.