Dnes otvorené 08:00 - 19:00, pohotovosť po tel. dohovore do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421903655644

Aj zvieratká trpia rakovinou - Svetový deň proti rakovine

Aj zvieratká trpia rakovinou - Svetový deň proti rakovine

4. február sa označuje za tzv. Svetový deň boja proti rakovine. Je to deň počas, ktorého môžeme obzvlášť upriamiť našu pozornosť na prevenciu proti ochoreniu, ktoré postihuje nie len ľudí, ale čo raz častejšie aj zvieratá.

Dve členky nášho doktorského tímu sa v minulosti zúčastnili na kongrese veterinárnych onkológov v Holandsku, kde boli hlavnou témou práve tzv. Tumory dutiny ústnej u psa a mačky.

Rakovina je ochorenie, ktoré je charakteristické nekontrolovateľným rastom nádorových buniek, ktoré môžu spôsobovať nádor. Vznik nádorového ochorenia je často ovplyvnený genetikou, výživou, ako aj prostredím, v ktorom zviera žije. Odhadujeme, že viac ako štvrtina domácich miláčikov trpí týmto zákerným ochorením. Pokiaľ máte podozrenie, že zvieratko nie je v poriadku, je potrebné ihneď kontaktovať veterinárne pracovisko. Mnohokrát tiež podozrenie na nádorové ochorenie padne pri pravidelných preventívnych prehliadkach, kde sa môžete dozvedieť aj fakt, že existuje niekoľko druhov rakovín u zvierat. Najčastejšie sa však objavujú nádory kože, mliečnej žľazy, či lymfatických uzlín, preto sa prevencia rakoviny považuje za hlavný pilier starostlivosti o zvieracích miláčikov.

Aký je postup?

Na začiatok je potrebné zistiť, v akom celkovom zdravotnom stave je zvieratko. Na našej veterinárnej klinike najskôr spravíme základné klinické vyšetrenie a následne na to, podľa potreby, vyšetrenie krvi, RTG vyšetrenie, USG vyšetrenie, cytologické vyšetrenie a prípadne odbery do špecializovaného laboratória. Pokiaľ sa na základe vyšetrení potvrdí predpokladané ochorenie, konáme čo najrýchlejšie. Aby sme vedeli bojovať s týmto ochorením, zisťujeme tzv. Staging, o aký typ nádoru sa jedná, kde je lokalizovaný, a aký je jeho charakter (či sa jedná o nádor zhubný alebo nezhubný). Kvôli vysloveniu prognózy robíme tzv. Grading, t.j. akým stupňom ochorenia zvieratko trpí.

Vhodná terapia

V niektorých prípadoch je ako terapia dostačujúca chirurgia, odstránenie útvaru s následným histologickým vyšetrením odobratej vzorky, ktoré nám potvrdí, že sme nad chorobou vyhrali. Avšak v niektorých prípadoch má ochorenie komplikovanejší priebeh a vyžaduje si špeciálny prístup. V týchto prípadoch spolupracujeme so špecializovaným onkologickým veterinárnym centrom v Postojne, Slovinsku, kde sú možnosti nielen rozšírenej diagnostiky týchto ochorení, ale aj pokročilej onkologickej terapie, akou je chemoterapia, imunoterapia a rádioterapie (v súčasnoti je táto spolupráca obmedzená kvôli Covid-19).

Onkologický špecialista rozhodne, ktorý typ terapie na konkrétny typ ochorenia, zaberie najúčinnejšie. Samozrejme, nemenej dôležitá je tiež podporná terapia onkologických pacientov, akou je terapia bolesti, výživa, rehabilitácia, podporné preparáty na boj s ochorením a taktiež tlmenie nežiadúcich účinkov popri agresívnej liečbe niektorých nádorových ochorení.

Aké sú najčastejšie varovné signály?

  • rýchla zmena hmotnosti
  • opuchy, hrčky na tele
  • zranenia, ktoré sa nehoja
  • zvracanie, kašeľ, problém s dýchaním
  • krvácanie z nosa alebo úst
  • zápach
  • únava, odmietanie fyzických aktivít
  • problémy s vyprázdňovaním

V prípade akýchkoľvek otázok alebo v prípade, že máte podozrenie, že by mohlo Vaše zvieratko trpieť týmto ochorením, čo najskôr nás kontaktujte.

Veterinárna klinika Primavet