Dnes otvorené 08:00 - 19:00, pohotovosť NON STOP po tel. dohovore

+421903655644

Spoznajte team našich špecialistov

Jadro našej ambulancie tvorí team skúsených doktorov s mnohoročnými skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia.

MVDr. Dominika Boďová

MVDr. Dominika Boďová

Veterinárna lekárka

Dominika sa už počas štúdia na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne aktívne vzdelávala počas stáží na klinike Jaggy v Brne, Exovet v Brne, ambulancii v Bratislave, ale aj na našej klinike.

V roku 2016 absolvovala 6 týždňovú stáž na klinike v USA - Veterinary Teaching Hospital Illinois so zameraním na anestéziu a chirurgiu malých zvierat.

Po štúdiu začala pracovať v Primavete. Každoročne absolvuje niekoľko vzdelávacích seminárov na Slovensku a v zahraničí.

Zaujíma sa prevažne o chirurgiu a anestéziu malých zvierat, choroby drobných cicavcov a plazov, ale aj stomatológiu a zobrazovacie diagnostiky ako sú RTG a USG vyšetrenia.

Svoj voľný čas venuje rodine a zvieratám.